Σκοπός της διαδικασίας των γαλακτομετρήσεων στη διάρκεια ενός παραγωγικού έτους, είναι ο εντοπισμός των αποδοτικότερων ζώων που θα αποτελέσουν τον πυρήνα των ζώων αναπαραγωγής.
 
Η διαδικασία της γαλακτομέτρησης των κοπαδιών παρουσιάζεται στα βίντεο. Ωστόσο θεωρούμε, ότι η σήμανση με τους ηλεκτρονικούς βόλους αντί της ηλεκτρονικής σήμανσης με ενώτια διευκολύνει τη διαδικασία των μετρήσεων και δεν έχουμε σχεδόν ποτέ απώλειες των μέσων σήμανσης, άρα και των στοιχείων γενεαλογίας και αποδόσεων.
 
Α) Γαλακτομέτρηση με ηλεκτρονικούς βόλους: Αρχικά γίνεται ανάγνωση των βόλων με ειδική συσκευή και στη συνέχεια καταχωρούνται οι μετρήσεις των ογκομετρητών γάλακτος.                
 
Β) Γαλακτομέτρηση με ηλεκτρονικά ενώτια: Αρχικά μετρούνται οι αποδόσεις των ζώων ανά θέση αρμεκτηρίου και έπειτα γίνεται ανάγνωση των ενωτίων και αντιστοιχία των κωδικών των ζώων ανά θέση (Η μέθοδος αυτή απαιτεί άμεση αντικατάσταση των απωλειών των ενωτίων και επιπλέον χρόνο).
 
Γ) Γαλακτομέτρηση με ηλεκτρονικά ενώτια και επιπλέον σήμανση στα πόδια: Με τη μέθοδο αυτή αποφεύγουμε τα μειονεκτήματα της μεθόδου Β, ωστόσο τα κολάρα ποδιών με την πάροδο του χρόνου απαιτούν αρκετές φορές καθάρισμα.