Τα κύρια χαρακτηριστικά της φυλής είναι:

  • Ο λιτοδίαιτος χαρακτήρας, η υψηλή ανθεκτικότητα σε εκτατικές συνθήκες εκτροφής και η ικανότητα αξιοποίησης ορεινών και φτωχών σε βλάστηση περιοχών.
  • Πολύ καλές αποδόσεις γαλακτοπαραγωγής, με μέσο όρο κοπαδιού που μπορεί να ξεπεράσει τα 250 κιλά ανά γαλακτική περίοδο, εφόσον τα ζώα έχουν διατραφεί ορθολογικά. Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις που η γαλακτοπαραγωγή ενός κοπαδιού ξεπερνά μέσο όρο τα 300 κιλά.
  • Μεγάλη προσαρμοστικότητα στην ελληνική επικράτεια, ακόμα και σε ακραίες κλιματολογικές συνθήκες.
  • Μητέρες με ιδιαίτερα ανεπτυγμένο το μητρικό ένστικτο (μαζεύουν και θηλάζουν μόνες τα αρνιά τους).
  • Μεγαλόσωμα αρνιά στους τοκετούς με ταχεία ανάπτυξη.
  • Μακροζωία προβάτων με διατήρηση της γαλακτοπαραγωγής ακόμα και σε μεγάλη ηλικία.
  • Δυνατότητα εκτροφής υπό ποικίλα συστήματα εκτροφής (εκτατικά, ημιεντατικά και μετακινούμενα) χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις σε σταβλικές εγκαταστάσεις.
  • Υψηλή ανθεκτικότητα σε αρκετές ασθένειες.

Το πρόβατο Λέσβου έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά, διασφαλίζοντας ακόμα και στον έλληνα κτηνοτρόφο των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας ένα επαρκές εισόδημα με μικρό κόστος παραγωγής, ιδιαίτερα εάν διατίθενται βοσκότοποι. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως «το καταλληλότερο πρόβατο για την αξιοποίηση των ορεινών περιοχών για όλη την Ελλάδα».