Στο πλαίσιο της επιτάχυνσης της γενετικής βελτίωσης των προβάτων της φυλής προβάτου Λέσβου η  Ένωση εφαρμόζει σύγχρονες τεχνικές αναπαραγωγικής διαχείρισης όπως η τεχνητή σπερματέγχυση (Τ.Σ.).

Τα στάδια για την εφαρμογή της Τ.Σ. είναι τα εξής:

α) Εκπαίδευση κριών για σπερματοληψία  με τη βοήθεια τεχνιτών κόλπων. Ακολουθεί βίντεο σπερματοληψίας με εκπαιδευμένους κριούς.

β) Εκτίμηση ζωτικότητας και κινητικότητας των σπερματοζωαρίων για τον υπολογισμό των δόσεων τεχνητής σπερματέγχυσης.

γ) Αραίωση σπέρματος σε δόσεις και εφαρμογή της  τεχνητής σπερματέγχυσης.

Πατήστε επάνω στην εικόνα για να την δείτε

ΣΠΕΡΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΡΙΟΥ

ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΑ ΚΡΙΟΥ Χ 100 ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ

ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΑ ΚΡΙΟΥ Χ 400 ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ