Άναξος Λέσβου – Τ.Κ. 81109
Τηλέφωνα: 6944411406 & 6932104810
Εmail: provato.lesvou@yahoo.com

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
Δρ. Μαστρανεστάσης A. Ιωάννης MSc.,
Τεχνολόγος Γεωπόνος
Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων
Εmail: mastranestasis@yahoo.gr