ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Μανάβης Δημήτριος (Υψηλομέτωπο)

Αντιπρόεδρος: Πετριτζικλής Παναγιώτης (Καλλοννή)

Γενικός Γραμματέας: Αγάς Γεώργιος (Ερεσός)

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Λιθοτόμου Ευστράτιος (Στύψη)

Ταμίας: Παλιβάνης Ευστράτιος (Λάμπου Μύλοι)

Μέλος: Χριστόφας Χρήστος (Κλειώ)

Μέλος: Χατζηνικολάου Ευστράτιος (Μανταμάδος)

 

Υπεύθυνος προγράμματος:
«Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία 2014-2020»

Δρ. Μαστρανεστάσης Α.Ιωάννης ΜSc.
Τεχνολόγος Γεωπόνος
Γενετική Βελτίωση Αγροτικών Ζώων

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει για τη λήψη αποφάσεων