-Σταδιακή γενετική βελτίωση του γενετικού υλικού των ποιμνίων της Ένωσης Κτηνοτρόφων Προβάτου φυλής Λέσβου .

-Καλύτερη διαχείριση των κοπαδιών σε θέματα διατροφής, συνθηκών εκτροφής και αναπαραγωγής μέσω της πληροφόρησης κατά την υλοποίηση του προγράμματος, από τις επισκέψεις, ημερίδες και συναντήσεις των παραγωγών με τους γεωτεχνικούς  επιστήμονες.

– Διενέργεια της τεχνικής σπερματέγχυσης ως τεχνική επιτάχυνσης της γενετικής βελτίωσης.

-Δημιουργία «πυρήνα ζώων αναπαραγωγής» υψηλής  γενετικής αξίας με σκοπό τη διάθεση ζώων αναπαραγωγής ή γενετικού υλικού όπως σπέρματος εντός και εκτός Λέσβου.

-Προβολή και διαφήμιση της φυλής προβάτου Λέσβου με σκοπό την αύξηση της ζήτησης της.

-Πωλήσεις πιστοποιημένων ζώων με προστιθέμενη εμπορική αξία ανάλογη της γενετικής κατευθείαν από τους παραγωγούς του Σωματείου μας.

Εκτίμηση κινητικότητας σπέρματος για τη διενέργεια Τεχνητής Σπερματέγχυσης.